Épülettervek/Hallgatói terv

A Duna ajándéka – turizmusfejlesztés Szigetközben

2022.04.06. 08:12

Horváth Máté diplomamunkájában lakhelye, Ásványráró turisztikával való kapcsolatát szerette volna erősíteni, miközben egy valós problémára is igyekezett megoldást találni.  A terv a Magyar Urbanisztikai Társaság Diplomadíját is elnyerte városfejlesztés és városkutatás kategóriában. 

Bevezetés

Mindig fontosnak tartottam, hogy óvjuk környezetünk épségét és élvezzük ki az általa nyújtott lehetőségeket. Születésem óta egy Ásványráró nevezetű településen élek. A település a Kisalföld északi részén elterülő Szigetköz szívében található. A tájegység sajátossága a változatos élővilág és környezeti, topográfiai struktúra, amelyet a vizek, folyamok alakítottak az elmúlt időkben. Szigetközt nem csak az aktív turizmus kedvelőinek, de a természet szerelmeseinek fellegváraként tartják számon. Ha az ember nem is figyeli szándékosan, akkor is szembetűnik, hogy a túrázni szeretők száma az utóbbi években megugrott. Egyre többen szeretnék felfedezni maguknak a területet és itt kikapcsolódni. A fentiek mellett a területtel kapcsolatos személyes kötődésem, annak ismerete és szeretetem a vízi turizmus, vízzel kapcsolatos tevékenységek iránt adta az ötletet, hogy diplomatervemen belül olyan turisztikai fejlesztést szeretnék eszközölni, amely turisztikai vonzerővel bírva hasznos lehet településünknek.

Előkép

A Duna ajándékának nevezett, Mosoni- és Nagy-Duna által közrefogott Szigetközben természeti adottságai miatt közkedvelt turisztikai forma a vízi turizmus. A tervezést megelőző tanulmányban vizsgáltam a Nagy-Duna vízi turizmusára nagyban építő települések nyújtotta szolgáltatásokat. A Mosoni-Dunával szemben, ahol lineáris haladásra van lehetőség, az északi ágrendszer inkább szövevényes túraútvonalakat kínál, de itt is megoldható különféle kiegészítő szolgáltatásokkal mindegyik ágrendszer feltérképezése. Négy település szolgálja ki az ideérkezők igényeit az adott témakörben. Ezek név szerint: Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak és Ásványráró. Adott településeken találhatóak kiadó szobák, éttermek, élelmiszerboltok és kempingek. Megerősítést nyert a felvetés, miszerint hasznos lehet egy ilyen beavatkozás. Szerencsés helyzetben van a településünk, hogy nem csak csillagtúrák kiindulási pontja, de nagyobb túrák végpontja is.A jelenleg is működő kempingnek évről évre nehézséget okoz az egyre növekedő vendégkör elszállásolása. A tulajdonos egyik legnagyobb problémája az épített szálláshelyet kereső vendégek elszállásolása, hiszen jelenleg korlátozottan van rá lehetőség, ezért ezt a falu vendégházaiban kell megtennie. Új szálláshelyek biztosításával egy helyen szállásolhatóak a vendégek, ezzel tehermentesítve a település további szállást  biztosító helyeit.

Tervezési helyszín

Olyan tervezési helyszínt kerestem, amely egyszerre van közel a meglévő kemping épületegyütteséhez és magához a vízre szállás lehetőségéhez.  A választott ék alakú terület közvetlen kapcsolattal rendelkezik a vízzel, és „csak" egy töltés választja le a településről. A dunai ágrendszer ezen kanyarulata a térségben itt van a legközelebb a településhez, és impozáns képet mutat az ide érkezőknek. A védművön átsétálva a tervezési helyszínen az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyi kirendeltsége volt megtalálható, amely több épületből álló telepként és kikötőként működött. Jelenleg pár kisebb épület maradt meg, amelyet jelenleg is vízi sporteszközök tárolására használ a kemping. Ez a barna övezet szolgált tervezési helyszínemnek.Koncepció

A tervezés alapgondolata az, hogy a jelenleg is működő épületegyüttes szolgáltatásait kiegészítve, az új tervezéssel közösen működnek a területen. A már meglévő beton rámpa megtartásával és a partszakaszon való minimális beavatkozással kedvezőbb vízreszállási felület biztosítható. 

Mivel a terület a töltés nem védett oldalán található, a tervezési gondolkodásom szerves részét képezte a vízszint-ingadozásra reagálás beépítése a koncepcióba. Az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak köszönhetően 2005-től 2020 szeptemberéig rendelkezésemre álltak a területre érvényes mérési adatok, amelyeket elemezve került meghatározásra a területen mért maximális vízállás.

A vízszint-ingadozás miatt alakult ki a lábakra állított épületegyüttes koncepciója. A hely működését egy nagyobb épületrész biztosítja. A főépület földszinti helyiségei alárendeltek, olyan terek, amelyek főként tároló funkciókkal bírnak, így esetleges árvízkor nem sérül az épület sem szerkezetileg, sem építészetileg. A vízi eszközöket és kiegészítőket ebben az új épületrészben helyeztem el a bérlést lebonyolító irodával együtt. Továbbá étkezési lehetőség, tisztálkodás, közhasználatú mosdó és további tárolók kaptak itt helyet. Az egészet egy oldalfolyosó fogja össze, a büfé rész a Duna kanyarulatára szervezett.A kabinokat szintén lábakra helyeztem. Ezek többfélék, családos, baráti társaságoknak és 1-2 főnek. A kabinokat pontszerűen telepítettem, és a környezettel való kapcsolatukat is erősítettem. A területen gyerekkoromban sokkal több fa és növény volt megtalálható, amelyet a tervezéssel szerettem volna visszaállítani, amennyire lehetett. Kérdéses volt ezen hálóegységek komfortszintjének meghatározása. A végeredmény egy minél egyszerűbben megfogalmazott, "épített sátor" jellegű hálókabin, melynek szervezése és nyitható ablakfelülete egy belső terasszá alakítható, amely a természetre fókuszál.

Mivel a fő funkciók az emeleti szinten történnek, az egészet egy szintén lábakra állított járófelülettel láttam el, ezzel összetartva az egészet. A kabinok három vonal mentén helyezkednek el, melynek telepítése miatt mindhárom vonal legutolsó kabinja ugyanolyan messze helyezkedik el a főépületben található, központi vizesblokktól.A lábakra állításnak és elemelt járófelületnek köszönhetően kialakult egy belső udvar, amely növényekkel hangulatos környezetet biztosít csoportosulásra, sütögetésre is. A kabinok talajon lévő leképezése helyet biztosít további csoportosulásokra, árnyékolt sátorhelyeket jelölnek ki, függőágyak telepíthetőek alájuk. Ezen kialakításnak köszönhetően változatos társaságokat tudnak itt elszállásolni.

Anyaghasználat

A tervben két fő anyag dominál. A szükségszerűség miatt az alsó teherhordó szerkezetek vasbetonból készülnek. A vasbeton szerkezetek biztosítják a tervezett kompozíció ellenállását a vízszint ingadozásnak. Mivel a természetközeliséget szerettem volna erősíteni és egy barátságos anyagot választani, a felépítmény anyagául a fa szolgált. A fa egy megújuló, természetes anyag. Számos esztétikai és egyéb pozitív hatása is van az emberre.  A vasbeton szerkezetekre fém talpakkal ülnek rá hosszirányban fektetett fő tartógerendák, amelyekre kettesével keresztirányú pallóterítés kerül. Ezek a párosított pallók a konzolos oldalfolyosót támasztják alá. Ez a duplázott szerkezeti rendszer megjelenik a tetőszerkezeten is. A szerkezeti elemek, keresztmetszetek elvékonyítása egy pengeszerű kialakítást eredményezett.Mivel nem szerettem volna fém korláttal kitakarni az épületet és a panorámából elvenni sem, miközben ellátja feladatát, egy feszített háló mellett döntöttem. Úgy vélem, ez a terület vízzel és horgászattal-halászattal kapcsolatos múltja miatt is jobban passzolt az épülethez. A gondolat, miszerint az alépítmény egy tömör, víznek ellenálló, a felépítmény pedig egy természetes építőanyag, az egész koncepciót végigkíséri és összefogja.

Záró gondolatok

Diplomatervemmel a ma is lakhelyemül szolgáló Ásványráró turisztikával való kapcsolatát szerettem volna erősíteni, miközben egy valós problémát igyekeztem megoldani. Az egész koncepciót úgy alakítottam ki, hogy valós igényeket szolgáljon ki, miközben erősíti a természettel való kapcsolatot annak tiszteletben tartásával és visszaállításával.  Az épületegyüttes azért, hogy ne legyen tolakodó, távolabb került a parttól, pozitív helyzet kialakítva a hajósok vízreszállását és kikötését tekintve. Az emelkedő vízszint miatt szükségszerűen kialakult kétszintes struktúra érdekes csoportosulásokra ad lehetőséget családosoknak, pároknak, társaságoknak és ezek kombinációinak.

Horváth Máté
Szerk.: Nemes D. Nikolett