Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023 Építészfesztivál 2023 Jegyek: tixa.hu/epiteszfesztival_2023
Nézőpontok/Vélemény

Mónus János megszólítja a MÉK, a MÉSZ és a BÉK elnökségeit

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Mónus János megszólítja a MÉK, a MÉSZ és a BÉK elnökségeit
Nézőpontok/Vélemény

Mónus János megszólítja a MÉK, a MÉSZ és a BÉK elnökségeit

2014.03.03. 14:38

Cikkinfó

Szerzők:
Mónus János

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
22

Dosszié:

Mónus János arra kéri a a MÉSZ, a MÉK, a BÉK elnökségeit, hogy nyilatkozzanak a múzeumi negyed elképzelésekkel kapcsolatban.

Úgy érzem, hogy az építészeti közéletben eltöltött 15 évem feljogosít, hogy ezúton arra kérjem a MÉSZ, a MÉK, a BÉK elnökségeit, hogy határozat formájában hozzák nyilvánosságra rövid álláspontjukat (indoklással) arra vonatkozóan, hogy egyetértenek-e a körvonalazódott múzeumi negyed elképzelésekkel (melyek alapján nemzetközi tervpályázat kiírására került sor), vagy sem, - hallgatásuk helyett.

Nem konfrontációt provokálok, hanem tagságaink, a közvélemény tájékoztatását elveikről.

Tisztelettel:

Mónus János
építész

Vélemények (22)
lszb
2014.03.09.
22:57

“Innen üzenem mnden pályázónak, hogy figyelmesen olvassák el a felhívást, nehogy úgy járjnak, mint lszb, akinek a pálymaűve nem érkezett meg időben. (És mivel a kötelező cimzésmintán az van feltüntve: a feladó tervpályázat, a későn érkezőnek a pályázata sem kerülhet felbontásra, így a címe ismeretlen. Ezért semminemű értesítést sem kaphat. Igaz a zsűri jelentésből a feladővevény alapján kiolvashatja az illető mi lett a pályázatának a sorsa.) Tehát a beérkezési határidő van megadva, Kanadából nem szabad póstára adni!)”

Kedves Hartmann György Sándor,

Meglepett fent idézett néhány sora. Csodálkozom azon, hogy mint értesűlt pályázati anyagom sorsáról. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a beérkezési határidő nem volt feltétel. Világosan és egyértelműen ott volt az időtáblázatban, hogy a bontás mikor történik. Az is egyértelműen meghatározott volt, hogy a feadási határidő a mérvadó s mint olyan minden azon időpont után feladott anyag autómatikusan kizárásra kerűl. Nem volt olyan feltétel, mely szerint azon terv  is kizárásra kerűl, mely bontás után érkezik a jury elé. (Ezt bizonyitja a „véleményezés”.)  

Az én esetemben  – innen nézve és az interneten pontosan követve csomagom sorsát – három „esemény”, mely számomra zavarónak tünik/tünt.

Az egyik az, hogy miért űlt csomagomon a hazai pósta oly’ sokáig. Miért nem kézbesitették ki azt az otthoni érkezés napján. (Nem volt utalás a vámvizsgálatra.)

A másik az, hogy miért nem kapott a csomag azonositó számot. Azon listán 46 terv benyújtása szerepel, ugyanakkor a birálatok 47 terv véleményezését tartalmazzák.

A harmadik esemény az, hogy a birálat (felismertem tervemet egy nagyon sajátos jellemzőről) nem a tervemet, hanem a műleirásomat „véleményezte”. A javaslatomról, annak lényegéről szó sem esett, sőt...

Ami még ezenkivűl roppant „érdekesnek” tünt, az azon tény volt, hogy boritékomat felbontották. Ezt onnan tudom pontosan, hogy az eredmény hirdetés után azonnal , egy nagyon kedves hölgy Email-en keresztűl felkeresett és segitségemet kérte kanadai terveivel kapcsolatban. Ez a tény nem zavart, azonnal lépéseket tettem s segitettem, ahogyan tudtam. A felbontás mellett (nem nyertem, miért kerűlt bontásra lezért boritékom, mely privát adatokat tartalmazott) még Email cimem is kiadásra kerűlt. Én nem ismerem a hazai s idevonatkozó törvényeket,  itt mindezt másként itélik meg.

Meglehetősen sok pályázaton vettem részt, főleg nemzetközieken. Legtöbb esetben a feladási időpont az érdekes s hagynak egy tisztességes időtartamot a bontásig. Amennyiben a beérkezés időpontja is érdekes, azt egyértelműen, mint szigorú feltételt közlik a kiirásban. (s az anyagot lehet/kell „upload”-olni egy megadott/regisztrált weboldalra.) Még nem olvastam oly’ részletesen a beadás fetételeit, amennyiben mindkét határidő meghatározott, remélem, van jó néhány nap a feladás és érkezés között. Képzeljék el, mennyi idő kell a postának „down under” ből.

Tisztelettel: JSz

Hartmann György Sándor
2014.03.10.
11:41

@lszb: Kedves JSz!

A részletekt én sem ismerem teljesen, csak feltételeztem a tisztességes eljárást. Ezek szerint hibáztam. elnézést!

Abban igaza van, hogy maga az UIA is azt írja elő a szabályzatában, hogy a postára adási határidő kell megadni, de az utóbb időkben ettől egyre gyakrabban elétrnek. Ehhez kell maga az UIA és az UIA által kijelölt felügyelő egyetértése is. És sajnos az utóbbi esetekben egyre több az olyan pályázat - amely éppen az eselyegyenlőség ellen hat - ahol a beérkezési határidőt adják meg. (Ilyen az, amikor szembeköpjük saját magunkat, de hát építészek vagyunk vagy mifene!, szúrjunk ki a kollegáinkkal, de nagyon!)

No meg, ha ha az előkészítére szánt időt csak eltökölik, akkor már nem marad idő arra, hogy két-három hetet várjanak a pályázatok beérkezésére. (Mert a zsűrit is csak - semmi haszon fejében - etetni, itatni kell.)

Ryhe

Ui. De például ahhoz sem szólt senki, pedig feltettem a honlapra, hogy a magyar tevpályázati rendeletet (immár a MÉK új elnöksége idején) majdnem sikerült úgy módosítani, hogy a zsűri (vagy legikább egyes tagjai) személyes konzultációkat tarhassanak a második körbe kerülőkkel!

Mert ez a honlap általában leragad a tetszik, nem tetszik támákra, amely egyik oka, hogy a látogatók nagy része nem szakmabeli, és a szakmagyakorlás kérdései nem is izgatják.

lecsó
2014.03.06.
17:49

A jog nyilván számít, de a sajtótájékoztatón maga a miniszteri biztos nyilvánította a Kamarát szakmailag reprezentatívnak, tehát illetékesnek, ami ellen ők nem tiltakoztak.

alfoldi2011
2014.03.05.
10:17

Mégis van a MÉK-nek véleménye!

Íme a d), még inkább a dd) pont:

"d.) a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében,   da.) ...  dd.) a tervpályázatok kiírásának szakszerűségét ellenőrzi," "

A g) pont:

"2.4.6 Az országos kamara további szolgáltatásai körében: a.) ... g.) jogszabály szerint ellenőrzi a tervpályázat kiírását, "

Eszközük:

"3.4.6 Szakmai állásfoglalás  a.) Az elnökség az egységes kamarai jogalkalmazás kialakítása érdekében, illetve az alapszabályban, szabályzatokban meghatározott esetekben szakmai állásfoglalást hoz."

http://www.mek.hu/files/_kamara/szabalyzatok/Alapszabaly_mod.2013.11.15.-GO-2.pdf

Íme egy határozatuk, (7:1 arányban!):

"23/2014. (02.06.) sz. MÉK Elnökségi határozatA MÉK Elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Liget Projekthez tartozó Nemzetközi Építészeti Tervpályázat Bíráló bizottságába tagnak Nagy Ervin építészt delegálja"

http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41726&Itemid=87

Ez a MÉK véleménye a Liget pályázatról! Csodák pedig nincsenek.

Hartmann György Sándor
2014.03.05.
13:23

@alfoldi2011:  

Kedves Alföldi!

 

Csak ez a mondat kerülte el a figyelmedet:

 

MAGÁNAK A MÉK-nek a törvény az alábbiakban ad felhatalmazást:

 

2.3.4 Az országos kamara elnöksége szakmai állásfoglalást alkot a MÉK, valamint a területi kamarák egységes feladatellátását, jogalkalmazását elősegítő kérdésekben.

 

 

 

Az általad idézett szakmai állásfoglalás csak a kamara működésével lehet kapcsolatos, és maga az elnökség pedig csak magára hozhat határozatot (aza, hogy hogyan szervezze meg a saját munkáját), minden egyéb a közgyűlésre tartozik.

 

 

 

Ryhe

 

 

 

Ui. Az ugyan nem tartozik más lapra, de a kamarai törvény éppen Eltér úr MÉK elnök és Dr. Hajtó Ödön úr, az MMK akkori elnöke betonoztatta be olyanra, amilyenre sikeredett.

 

A Kamara egy törvénnyel létrehozott társulás, és nem szakszervezet (érdekvédelemi szervezet) – ezt is leírtam már többször, sőt azt, hogy amikor Mónus (Illés) János úrék elkezdték a Budapesti Kamara átszabását, több hozzászólót válaszra sem méltattak. (Ott a nyoma a Budapesti Építész Kamara honlapján.)

 

Mivel elvileg az Új PTK-val összefüggésben részben a köztestületi státus, részben a kamarai törvény is átdolgozásra kívánkozik, szerintem ezzel nagyobb hévvel kellene foglalkozni mind az építészeknek, mind a mérnököknek, mert a hivatalok most éppen nem érnek rá, el vannak foglalva a választással, pedig a hivatal attól hivatal, hogy görgeti a malom kerekét (Vagyis az állam nem állhat le. Illetve, hiába tapsikol Etelka, hogy bejutott Lázár Jancsikához, éppen a napokban megjelent kormányhatározatok mutatják – mármint a tornatanár úr intenzív csapatépítése -, hogy a kutya ugat, a karaván halad!)

 

És még egy! Több mint egy éve fenn kellene lenni a kamarák honlapján a mind az engedélyezési tervek, mind a kiviteli tervek szakmai követelményeinek (ez rendeletileg rájuk testált feladat. És sehol semmi. (Az MMK most megújult honlapján semmi, ahogy a MÉK honlapján sem. Ezzel fogalakozzanak a kamarák, mert különben azt gondolja mindenki, hogy a langyos tökfürdő mindenkinek jó.

 

alfoldi2011
2014.03.05.
13:50

@Hartmann György Sándor: Ezt is félreértem? Akkor szakszervezet a MÉK vagy nem? Van a szakszervezeten túli érdekvédelem is?

"2.2 Érdekképviseleti feladatok2.2.1 A Magyar Építész Kamara célja az építészeti tevékenységgel kapcsolatos érdekérvényesítés, melyneksorán az építészek érdekeinek hatékony képviseletére és védelmére törekszik."

http://www.mek.hu/files/_kamara/szabalyzatok/Alapszabaly_mod.2013.11.15.-GO-2.pdf

Hartmann György Sándor
2014.03.05.
20:06

@alfoldi2011: Nagyon, de nagyon!

Idézet a kamarai törvényből:

3. § (2) A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tartozó mérnöki, illetve építészeti tevékenységgel összefüggő ügyekben. Ennek keretében:

a) támogatja a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők szakmai gyakorlaton való részvételét,

b)19 együttműködik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a területi érdekképviseleti és egyéb egyesületekkel, ezen belül a műszaki tudományos egyesületekkel, valamint más köztestületekkel,

11. § (3) Az országos kamarák képviselik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet folytatók érdekeit. Ennek keretében:49

a) elősegítik a mérnöki, illetve építészeti tevékenység társadalmi elismertségének javítását,

b) figyelemmel kísérik és értékelik a különböző vállalkozási és szervezeti formák működését,

c) képviselik tagjaiknak a szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos érdekeit,

d) tájékoztatják a mérnököket, illetve építészeket az aktuális szakmai kérdésekről, a pályázatokról, az ösztöndíjakról, a szabad állásokról,

e)50 együttműködnek a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységet érintő kérdésekkel az országgyűlési és kormányszervekkel, kapcsolatot tartanak más országok szakmai szervezeteivel,

f) szakmai kérdésekben együttműködnek a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel,

g)51 véleményezik a mérnökök, illetve az építészek - kamara által képviselt - szakmai érdekeket érintő jogszabályok tervezeteit,

h) véleményezik a külföldi diplomák honosítását,

i)52 figyelemmel kísérik és nyilvántartják a tevékenységi körüket érintő országos jelentőségű versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását, továbbá külön jogszabályok szerint részt vesznek azokban, szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságnál eljárást kezdeményeznek,

j)53 nemzetközi mérnöki, illetve építész szervezetekben képviselik a Magyar Mérnöki Kamarát, illetve a Magyar Építész Kamarát.

(4)54 A kamarák szakterületeit érintő - jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - előterjesztések esetében az illetékes kamarának véleményezési és az arra jogosultnál kezdeményezési joga van.

Ryhe

Ui. És minden egyéb csak rizsa! Ott kellene kezdeni, hogy újraírni a kamarai törvényt! De mivel a kamara köztestület, szakszervezet vagy civil szervezet (pl. MÉSZ) sohasem lehet belőle, és ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Azt is írtam, ha nyugdíjba megyek, megalakítom az (elsősorban a kamarából kiszorultak) építészek szakszervezetét, és akkor nálam majd lehet panaszkodni.

FenyvesiHK
2014.03.06.
09:07

@Hartmann György Sándor: Bocs Ryhe, de a töketleneknek sem jó.

alfoldi2011
2014.03.06.
14:16

@Hartmann György Sándor: Az "ennek keretében" nem azt jelenti, hogy csak azt. Szerintem inkább csak egy felsorolás a sok feladat közül, melyet a szabályzat szerkesztője fontosnak talált kiemelni. Különben leírta volna, hogy a szabályzat értelmében a felsoroltakat tartják érdekképviseletnek. De ilyen mondat nincs.

Nem hiszem, hogy az érdekképviselet fogalmát definiálni kell. Ha van érdek, akkor van érdekképviselet is.

Az érdekképviselet fogalmának leszűkítése lényegében kiüríti a fogalom tartalmát, persze ez így jó a MÉK tagságának, nekem mindegy, de mintha Mónus úr megszólalásából sem ez derülne ki.

Érdekes jelenségnek tartom azt, hogy mintha a MÉK elnöke és a MÉK alelnöke ellentétes értelemben ténykedne a Liget program tekintetében. De ez is legyen a MÉK dolga.

A "Liget+" készítői szerint elemi szakmai szabályok nem lettek betartva, a projekt nincs elemzéssel alátámasztva. A kiíró pedig állítja ezzel szemben:

"A nemzetközi építészeti tervpályázattal szemben elindított petíció állításai

egytől-egyik hamisak és/vagy félrevezetőek."

Nem sérül itt a MÉK tagjainak az érdeke?

E.I.
2014.03.09.
15:20

@Hartmann György Sándor: Tisztelt Hartmann Úr!

Az 1996. évi LVIII törv. (kamarai törvény) a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szól. Kidolgozása és elfogadása idején még nem dolgoztam az Ötpacsirta utcában.

2001 és 2009 között voltam a MÉK elnöke, de tevékenységem alatt nem emlékszem, hogy bármit tettem volna a kamarai törvény bebetonozása érdekében. Ezzel ellentétben többször - írásban és szóban - fogalmaztam meg kritikát a törvény alapvető hibáival szemben.

2003-ban a közbeszerzési törvénybe viszont sikerült "bebetonoznom" a tervpályázatok rendszerét, amire büszke is vagyok, mert Európában egyedül mi tudtuk megtenni. Sajnos voltak, akik viszont tudatos aknamunkával ezt kivetették a törvényből néhány sikeres év eltelte után.

Utóiratának többi részével egyébként magam is egyetértek.

Üdvözlettel:

Eltér István

Hartmann György Sándor
2014.03.09.
19:54

@E.I.: Kedves Eltér István úr!

Lehet, hogy egy kicsit pontatlanul fogalmaztam – és most hirtelenjében nincs időm végignyálazni az összes módosítást a törvényben, de ráérő időmben megteszem, - csak annyit jegyeznék meg, hogy a 188 db módosításból 103 db – és nem a legjelentéktelenebbek - éppen 2001 és 2009 évekre esnek.

Ryhe

Ui. Nos, most, hogy végre van egy tevpályázat - amit az UIA felügyel, és sokan azt sem tudják, hogy mit is jelent ez valójában - prüszkölnek, mert úgy látszik soha, senki, semmivel sem elégedett.

Továbbá, az a szerencsétlen zsűri csak hozott anyagból dolgozhat! Csak abból lehet választani ami beérkezik.

Innen üzenem mnden pályázónak, hogy figyelmesen olvassák el a felhívást, nehogy úgy járjnak, mint lszb, akinek a pálymaűve nem érkezett meg időben. (És mivel a kötelező cimzésmintán az van feltüntve: a feladó tervpályázat, a későn érkezőnek a pályázata sem kerülhet felbontásra, így a címe ismeretlen. Ezért semminemű értesítést sem kaphat. Igaz a zsűri jelentésből a feladővevény alapján kiolvashatja az illető mi lett a pályázatának a sorsa.) Tehát a beérkezési határidő van megadva, Kanadából nem szabad póstára adni!)

gNAT
2014.03.04.
12:03

Valóban eme elnökségeknek kell véleményt nyilvánítani ?

Szerintem amíg legalább nagyjából független és így-úgy hiteles személyek vagy szervezetek (pl. építészfórum) kinyilvánítják a véleményüket és kampányolnak ellene/mellette, az rendben.

Ezek és a hely ismerete/megismerése elég bárki számára, hogy világos saját álláspontot alakítson ki.

A kamara az építés-igazgatás része. Szerintem nem feladata, hogy egy jelentős részben politikai térben született döntésről az egyébként ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan nem egységesen gondolkodó tagjai (összes szakmagyakorló) nevében nyilatkozzon.

alfoldi2011
2014.03.04.
14:44

@gNAT: Minden döntés politikai térben történik! Nem politikai kérdés egy budit elhelyezni a fővárosban?

A kamara azzal politizál, hogy nem politizál, hiszen meg sem kisérel érvényt szerezni elemi szakmai követelményeknek. Ha vannak ilyenek!

Szeretném remélni, hogy a kamarák a mindenkori kormányzattól független szervezetek. 

Minden kamara minden tagsága "nem egységesen gondolkodó"! Gondoljunk csak a tagdíj mértékének meghatározására! A kamara mégis dönt! Pedig az eltérő vélemények miatt ezekben az ügyekben sem dönthetne! 

Érdekes az "így-úgy hiteles" fogalom is. A kamara is az?

 

 

 

Zöldi Anna
2014.03.04.
15:21

@gNAT: szerintem pont az  afeladata, hogy egy jelentős részben politikai térben született döntésről szakmai véleményt alkosson. Normális esetben a válazstott vezetőség erre kpa felhatalmazást  atagoktól és tagjai ezt várják tőle.

Hartmann György Sándor
2014.03.04.
17:07

@Zöldi Anna: Kedves Anna!

He eddig nem tette meg, legyen szives olvassa el a MÉK és a területi kamarák szabályzatait!

Ryhe

bardóczi
2014.03.04.
17:29

@Hartmann György Sándor: Valójában szerintem se a Kamara feladata ebben a kérdésben állást foglalni, hacsak nincs valami gixer a pályázat körül, avagy sérülnek a kamarai tagok érdekei (érdekképviselet). Szerintem egyébként van gixer, jelesül, hogy a pályázati kiírás 4 épületről szól egy parkban. A tájépítészek a kamara tagjai, az ő tervezői érdeik mindenképpen sérülnek, ha egy városi közpark nem együtt terveződik épületekkel. Ez egy picit azért azt is jelzi, mennyire számít is itt a park sorsa a projekten belül. Semennyire. Kulissza.

Sokkal érdekesebb kérdés azonban a MÉSZ. Amelynek bizony már csak azért is jó lenne állást foglalnia ebben a kérdésben, mert a Magyar Építőművészet többszörösen érintett e projekt kapcsán. Az Építészeti Múzeum, a Világörökségi (épített örökség) helyszín és az UIA tagság (ugyebár a pályázat UIA pályázatként lett meghirdetve) tárgyában. Ha egy szervezettől elvárnám a határozott állásfoglalást e kérdésben, az a MÉSZ, amely egy olyan szakmai civil szervezet, amelynek feladata (szerintem) egy tervezett beruházás fölötti szakmai értékítélet. Például az épületek elhelyezése, kijelölése olyan kérdés, amiben a MÉSZ állásfogalást nem nagyon lehet némasággal pótolni. Ezek mellett természetesen az állami főépítész és a fővárosi főépítész állásfoglalása is érdekelne, tőlül elsősorban az Étv, az OTÉK és a budapesti építési szabályok felsorakoztatását és a projekttel való ütköztetését várnám, mint ezen szabályok legfőbb őreitől. Persze a nemzetközi zsűri tagjai között ott a MÉSZ elnöke, az állami főépítész és budapest főépítésze is. Akik csupán jelenlétükkel már állást is foglaltak a kérdésben. Hiszen a zsűrinek - úgy tudom - joga és kötelessége a pályázati kiírás végleges szövegének és tartalmának szentesítése.

Hartmann György Sándor
2014.03.04.
18:33

@bardóczi: Itt van az, amin érdemes lenne csámcsogni!

Hiába ver a nyálát Bodonyi úr is rendre jelennek meg a kormányhatározatok. A múltkor is feltettem egyet, de senkinek nem lépte át az ingerküszöbét, íme gy újabb:

A Kormány 1101/2014. (III. 4.) Korm. határozata

az iváncsai tanuszoda megnyitásával kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány ….

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3. pontban foglalt feladat ellátásához a Nemzeti Sportközpontok közalkalmazotti létszámának 10 státusszal történő bővítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján rendelkezésre álló

előirányzatból;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

Ryhe

Ui. na, építőbűvészek, ezeket kapjátok ki!

gNAT
2014.03.05.
09:05

@bardóczi: Egyet értek.Az ügy fontos és ahhoz, hogy a szereplők a kompetenciájukhoz tartozó kérdésekben hitelesek maradhassanak a tényleges szerepükben kell maradniuk.Ha gikszert van, - nem vitatom mert bevallom nem látom át a helyzetet - valóban dolguk van, pontosabban már eddig volt/lett volna dolguk.Akár az UIA is diszponálhatná magát, mint aki kellő távolságból tekintve a pályázatra netán gikszert lát. Nekem úgy tűnik a hajó elment.

Pákozdi Imre
2014.03.03.
16:13

A MÉK elnöke ma ott volt a Szépműben a sajtótájékoztatón. A válaszolók között, a miniszter mellett. Egy újságírónő, talán a Népszabitól, pontosan azt kérdezte tőle, amit Ön itt, és kifejezetten neki címezte a kérdést. Az elnök úr valami olyasmit válaszolt, hogy a Kamara nem a projektek megítélésével foglalkozik, hanem azzal, hogy a kiírás és a zsűrizés rendben legyen. Azután, szinte összefüggéstelenül, gyorsan hozzátette, hogy "egyetértünk".

Kérem Elnök urat, javítsa a fentieket, ha másképp emlékszik.

zim
2014.03.03.
19:24

@Pákozdi Imre: Emlékeim szerint mintha épp Beleznay Éva 'istvánmezei' MÉK zsürori tevékenységének (ön)kritikus taglalása során került volna szóba, hogy a zsürornak nem csak a valaki által úgy-ahogy összerakott kiírás feletti őrködés a dolga, hanem általánosságban is a jogszabályoknak stb-nek való megfelelés, amire vonatkozólag a MÉK rendelkezik valamiféle ajánlással; továbbá, mintha pont ugyanekkor, a pályázati kiírások Tervpályázati Munkabizottság általi előzetes véleményezésnek szükségessége is felmerült volna...

lecsó
2014.03.03.
20:26

@zim: Lehet, hogy nem is a MÉK elnöke volt jelen, hanem a vonalhúzogató kisiparosoké, és akkor máris érthető a kompetenciahiány.

Pákozdi Imre
2014.03.03.
20:50

@lecsó: Fülét-farkát maga alá kapó beszéde alapján felmerül a gyanú, hogy nem, de a badge, ott, előtte, egyértelműen mutatta az úr titulusát. Ja, meg az írásbeli összefoglaló.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Nézőpontok/Történet

TORNALJA // Rejtett Kincsek

2023.05.04. 17:21
9

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

A felvidéki magyar emlékekkel foglalkozó izgalmas sorozat ezúttal a Gömör síkvidéki részén elterülő település református templomát mutatja be. Bár az épület klasszicista tornyával tűnik ki először, hamar megmutatkoznak középkori múltjára utaló karakterei is, de a reformáció és ellenreformáció történelmi eseményeit átélt belsőtér is feltárja évszázadokig visszanyúló múltját. A Rejtett Kincsek következő részének helyszíne: Tornalja.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk